Theo tạp chí Automation.com, xu hướng Cộng tác viên Robot đang được xúc tiến phát triển nghiên cứu mạnh, tạp chí này cũng đánh giá đây là thời kỳ đầu của cao trào chế tạo Cộng tác viên robot, cũng giống như thời kỳ đầu ra đời của những chiếc máy tính cá nhân.
Công tác... [Read More]